x

KO JE MAMA LANA?

Lana Lekić je prije svega mama troje djece - Dalija, Anisa i Dalile. Međutim Lana nije obična mama, ona je usvojiteljka i hraniteljka, prijateljica, humanitarka, doktor nauka, magistar farmacije, profesor, autor, dizajnerka, aktivistica, blogerka i influenserka.

Prof. dr. sc. Lana Lekić, mr. ph. spec. je diplomirala farmaceutski fakultet u Sarajevo 2004. godine, secijalizirala je na temu „Komunikacijska strategija farmaceutske kompanije“ na Farmaceutskom fakultetu  Univerziteta u Beogradu, zatim magistarski rad brani u Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije.

Doktorsku disertaciju pod naslovom “Evaluacija faktora adherencije kod hroničnog tretmana arterijske hipertenzije” uspješno brani u oktobru 2014. godine na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli pod mentorstvom prof. dr. Josipa Čuliga.

Od 2011. godine angažovana je kao stručni saradnik na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, na katedri Farmakologija u zdravstvenoj njezi, a 2016. godine postavljena je za Šefa Katedre. Od 2015. godine angažovana je kao predavač na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, na predmetu Klinička farmacija i farmaceutska njega. 2016. godine izabrana je za Šefa navedene Katedre. 2020 godine izabrana je u zvanje Vanrednog profesora na UNSA.

Autor je dvije knjige, sedam naučnih radova i koautor jedne medicinske publikacije. 

Učesnica je većeg broja domaćih i međunarodnih stručnih i naučnih medicinskih i farmaceutskih skupova.

Kao da sve to nije dovoljno Mama Lana je jedini licencirani maser za bebe u BiH. Svi koji su radili sa Lanom, pored obuke za masiranje beba dobijaju i mnogobroje savjete za roditeljstvo, ali i kako ne zapostaviti sebe, svoje fizičko i mentalno zdravlje.

Mama Lana ohrabruje žene da njeguju svoju dušu i tijelo, ostvaruju svoje snove, poštuju sebe i budu sretne.

Ovo je žena koja inspiriše, ostvaruje svoje snove i koja je podrška mnogim ženama širom svijeta..

Mama Lana je zbog svih navedenih razloga zaštitno lice Pro Hair Atelier, jer zastupa naše vrijednosti i sve ono za šta stoji Pro Hair Atelier.

Ono što Mama Lana uvijek ističe jeste da su je djeca naučila da je svaki dan prilika za novi početak, jer su upravo oni neopterećeni sa juče ili sutra. Oni uživaju danas.

Dopustite Mami Lani da Vas inspiriše.

Više informacija o ovoj Superženi možete pronaći na instagram profilu @mama_lana__